ถ้าพูดถึงกีฬาที่มีความโดดเด่นในประเทศไทยนั้น คุณผู้อ่านหลายๆ คน ก็อาจจะนึกถึงกีฬาบางชนิดเท่านั้น เช่น ฟุตบอล, มวยไทย, เทควันโด, วอลเลย์บอล เป็นต้น หากแต่ก็มีอีกกีฬาชนิดหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไร แต่ก็ได้รับความนิยมจากผู้เล่นในกลุ่มเล็กๆ นั่นก็คือ กีฬาซอฟท์บอลนั่นเอง

ซอฟท์บอล กีฬาตีลูกที่น่าสนุกสนาน

ถ้าพูดถึงกีฬาเบสบอลแล้ว คุณพูดผู้อ่านก็คงจะนึกภาพออกว่า เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการใช้ตีไม้ตีลูกเพื่อทำคะแนน แล้วก็จะมีนักกีฬาประจำตำแหน่งต่างๆ ที่แตกต่างกันไป สำหรับคำถามที่ว่า ซอฟท์บอล มีความแตกต่างกับเบสบอลอย่างไร กีฬาซอฟท์บอลเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันกับกีฬาเบสบอล สำหรับความเป็นมาของซอฟท์บอล ก็เกิดมาจากการที่ผู้เล่น ต้องการที่จะเล่นเบสบอลต่อไปในฤดูหนาวด้วย หากแต่ในฤดูหนาวของสหรัฐอเมริกานั้น มีหิมะตกโปรยปราย จึงทำให้เล่นข้างนอกไม่ได้จึงก่อให้เกิดเบสบอลในร่มขึ้นมาซึ่งในเวลาต่อมาก็เรียกว่าซอฟท์บอลนั่นเอง ซึ่งความแตกต่างก็มีการในเรื่องของกฎ, กติกา, การเล่นบางประการ การดัดแปลงลูกบอลให้มีขนาดใหญ่พอดี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเล่นในร่มแต่ถึงอย่างไรก็ตามซอฟท์บอลในไทยเกิดขึ้นเมื่อไรไทย

การถือกำเนิดของกีฬาซอฟท์บอลในประเทศไทย

ต้องย้อนความไปในสมัยพุทธศักราช 2549 ในขณะนั้นมีชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่านาย Raph H. Johnson เขาได้นำกีฬานี้เข้ามาสอนให้แก่นักเรียนชาวไทย ในโรงเรียนฝึกหัดครูครูพลศึกษากลาง นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ก็ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่างชาวอเมริกันกับชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการจัดแข่งขันนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2502  ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการแข่งขัน แต่ว่าชื่อเสียงของของกีฬาชนิดนี้ยังไม่ได้ขยายกว้างไกลไปไกล ซึ่งยังเป็นกีฬาที่รู้จักแค่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2503 กรมพลศึกษา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล โดยมีการแบ่งประเภทออกเป็นระดับมหาวิทยาลัย และระดับประชาชนทั่วไป มีการแบ่งเพศหญิงชาย ซึ่งก็มีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมกันมากพอสมควรต่อมาในปี พ.ศ. 2509 นายสวัสดิ์ เลขยานนท์ ก็ได้มีการดำเนินเรื่อง เพื่อก่อตั้งสมาคมแห่งประเทศไทยขึ้นมาการจัดตั้งในแต่ครั้ง ก็เป็นไปด้วยความสำเร็จและเขาก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนแรก ส่งผลทำให้เกิดการแพร่หลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันในกีฬาสาธิตระดับโรงเรียน หรือการแข่งขันกีฬา Asian Game ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีทีมหญิงระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เข้าแข่งขันกันในปี พ.ศ. 2519 นายสวัสดิ์ได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นจึงได้มีการสืบทอดต่อให้ศาสตราจารย์ระพี เป็นนายกสมาคมคนใหม่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น สมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยเป็นรูปสนามซึ่งทัพอยู่บนแผนที่ประเทศไทย

เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้กลายเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้น ตามเวลาโดยเฉพาะในวงการพละศึกษา ที่ได้นำมาบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียน-การสอน ในระดับโรงเรียนวิทยาลัยพลศึกษา รวมทางวิทยาลัยอื่นๆ เช่นสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับประชาชน ระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดให้ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น และนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของกีฬาซอฟท์บอลในประเทศไทย ที่ได้มีการพยายามขับเคลื่อนผลักดัน ให้เกิดกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ที่รักในกีฬาซอฟท์บอลที่เป็นคนไทยแท้ๆ อยู่มากมายขนาดไหน