เราได้ประโยชน์อะไรกับการเล่นกีฬาเบสบอล

ถ้าพูดถึงคำว่า ‘กีฬา’ แน่นอนว่าบนโลกของเรามีกีฬามากมายหลายประเภท โดยกีฬาประเภทนี้จัดเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในระดับสากล หากแต่ในประเทศนั้นต่างก็ได้รับความนิยมในระดับท้องถิ่น ซึ่งหนึ่งในกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก นั้นก็คือกีฬาเบสบอล ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศไทยของเราสักเท่าไหร่นัก แต่แน่นอนว่าก็ยังมีกลุ่มคนนึงที่หลงใหลในการเล่นกีฬาประเภทนี้อยู่ โดยคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการชมภาพยนตร์ญี่ปุ่น หรือชมการ์ตูนญี่ปุ่น สำหรับวันนี้ผู้ที่จะตัดสินใจว่าอยากจะลองซื้ออุปกรณ์เบสบอลมาเล่น วันนี้เราก็จะมาบอกถึงประโยชน์ในการเล่นกีฬาเบสบอลที่คุณจะได้รับ

คุณประโยชน์ทางด้านร่างกาย

เบสบอลเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ต้องใช้แรงกายแรงใจ ในการสั่งสมประสบการณ์และสร้างเสริมทักษะเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์ทางด้านร่างกาย ที่คุณจะได้รับแบบเต็มๆ ก็คือ การได้ออกกำลังกายในทุกๆ วัน ได้ทักษะในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไว ได้ความอดทน ช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมบุคลิกภาพ ทำให้มีรูปร่างงดงามสมส่วน ช่วยในการสร้างปฏิภาณไหวพริบและเป็นการฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เราได้ประโยชน์อะไรกับการเล่นกีฬาเบสบอล

คุณประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์

นอกจากประโยชน์ทางกาย ก็ยังมีประโยชน์ทางใจและลักษณะนิสัย ซึ่งก็ทำให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ทำให้ฝึกฝนเป็นบุคคลที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง ทำให้เกิดการยอมรับผู้อื่น ทำให้เป็นนิสัยเป็นคนใจเย็น ฝึกหลักการคิดถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และเสริมสร้างความรอบคอบ ช่วยทำให้เข้าสังคมอย่างมีคุณภาพ ช่วยพักผ่อนระบายความเครียดจากชีวิตประจำวัน จากการงานต่างๆ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งกีฬาเบสบอลอย่างที่เราอาจจะเห็นกันมาว่าเป็นกีฬาที่จะต้องฝึกฝนกันตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งถ้าเด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะกีฬาเบสบอลเขาก็จะเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพราะว่ากีฬานั้นไม่ได้เสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังเสริมสมรรถภาพทางด้านจิตใจอีกด้วยซึ่งจะดีต่อเด็กๆ มาก

คุณประโยชน์ทางด้านสังคม

กีฬาเบสบอลนั้น ก็แบ่งออกเป็นมากมายหลายตำแหน่ง เพราะฉะนั้นก็จะก่อให้เกิดความรู้ จากการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการสร้างทีมเวิร์ค รู้จักการลดทิฐิบางประการ เพื่อทำให้ทีมหรือผลงานออกมาดีมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับการเล่นกีฬาเป็นทีมนั้น ทำให้ผู้เข้าร่วมทีมและฝึกฝนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้รู้จักการเข้าสังคม อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสร้างมิตรภาพที่ดีงดงาม ระหว่างผู้เล่นทำให้เกิดระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา แม้ว่าจะเป็นทีมคู่แข่งแต่ทุกคนเมื่อเข้ามาเล่นเบสบอลแล้ว ก็จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎกติกาการแข่งขันเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็จะทำให้รู้จักการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันและเป็นการนำเอาใจเขามาใส่ใจเรา

เป็นอย่างไรกันบ้างกับคุณประโยชน์ที่เราได้นำมาเสนอกันวันนี้ ก็คงจะพอทราบกันแล้วว่า ประโยชน์ของกีฬาเบสบอลมีอะไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ก็ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้ออกกำลังกาย ได้ขยับร่างกาย อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม ทำให้รู้จักทีมเวิร์ค ในการแบ่งปันชัยชนะ รู้จักการปลอบใจเพื่อนร่วมทีม ทำให้เกิดความแน่นเฟ้นในสังคมมากขึ้น ถ้าผู้ที่ฝึกเบสบอลเป็นเด็กๆ เขาก็จะได้รู้จักการรักษาของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ ถุงมือ หรืออุปกรณ์ประกอบในการเล่นเบสบอล ทำให้เขามีความรับผิดชอบที่จะรักษาสิ่งของไม่ทิ้งขว้างไปง่ายๆ